Panel používateľa

Denná údržba kávovaru

Pre najvyššiu kvalitu kávy a správnu činnosť kávovaru je potrebná každodenná starostlivosť.

Opláchnite filtre a držiaky filtrov horúcou vodou, aby sa zabránilo postupnému usadzovaniu kávových zvyškov. Vyčistite trysky výdajných jednotiek a sprchu. Veľmi dôležité je vyčistiť tesnenie na varnej skupine, na ktoré dosadá držiak filtra (páka). Ak je tesnenie špinavé a zanesené, voda môže podtekať medzi pákou a tesnením, čím sa stráca tlak, voda steká po páke a špiní šálky. Nakoniec urobte tzv. backflush.

BACKFLUSH:

Vložte do filtra príslušné tesnenie, prípadne použite slepý filter a založte držiak filtra na varnú jednotku, ktorú chcete vyčistiť. Uveďte varnú jednotku do chodu a prerušte výdaj po cca 4-5 sekundách. Proces opakujte 3 - 4 krát. Potom vyberte tesnenie a zapnite varnú jednotku niekoľkokrát, aby ste ju dokonale prepláchli. Ak vo vedeniach dlhodobo stála horúca voda, nechajte ju potom chvíľu prúdom tiecť, aby sa odstránili prípadné usadeniny.

Ak urobíte denne viac ako sto káv, použite pri backflushi Pulycaff, prípadne iný na to určený detergent. Postup použitia je opísaný pri týždennej údržbe. Nepoužívajte iné prostriedky. Môžete poškodiť varnú skupinu, ale aj zdravie svojich zákazníkov.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info